320. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தைகள்?

 

இவ்வசனத்தில் (33:40) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உங்களின் ஆண்களில் எவருக்கும் தந்தை இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இவ்வசனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்து இறந்ததாகக் கூறுகின்ற ஹதீஸ்களை சிலர் மறுப்பார்கள்.

 

ஆனால் இவ்வசனத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கவில்லை என்ற கருத்து இல்லை. மாறாக அவர்கள் பெற்றெடுக்காத, அவர்களிலிருந்து உருவாகாத எவருக்கும் அவர்கள் தந்தையாக முடியாது என்பது தான் இங்கே கூறப்படுகிறது.

 

உங்களைச் சேர்ந்த எந்த ஆண்களுக்கும் அவர் தந்தையாக இல்லை என்பதன் பொருள் இது தான்.

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிறக்காத ஸைத் என்பாரை அவரது மகன் எனக் கூறியதை மறுக்கும் விதமாக இவ்வசனம் அமைந்துள்ளது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கவில்லை என்ற கருத்தில் இது அமையவில்லை.

 

 
free counters
மொழிபெயர்ப்பு : பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன் | © 2019 tamilquran.in. Designed by Ahadh Media.
You 're visitors No. 164972