அத்தியாயம் அட்டவணை

அத்தியாயம் அட்டவணை

தோற்றுவாய்

கூட்டங்கள்

அனுப்பப்படும் காற்று!

அந்த மாடு

நம்பிக்கை கொண்டவர்

அந்தச் செய்தி

இம்ரானின் குடும்பத்தினர்

தெளிவுபடுத்தப்பட்டது

கைப்பற்றுவோர்

பெண்கள்

கலந்தாலோசனை

கடுகடுத்தார்

உணவுத் தட்டு

அலங்காரம்

சுருட்டுதல்

கால்நடைகள்

அந்தப் புகை

பிளந்துவிடுதல்

தடுப்புச் சுவர்

மண்டியிட்டோர்

அளவு நிறுவையில் குறைவு செய்வோர்

போர்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் கைப்பற்றப்படும் பொருட்கள்

மணற்குன்றுகள்

பிளந்து விடுதல்

மன்னிப்பு

இறுதித் தூதரின் பெயர்

நட்சத்திரங்கள்

ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அந்த வெற்றி

விடிவெள்ளி

ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அறைகள்

மிக உயர்ந்தவன்

ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அரபு மொழியின் 21வது எழுத்து

சுற்றி வளைப்பது

இடி

புழுதி பரத்தும் காற்றுகள்

வைகறை

ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

ஒரு மலையின் பெயர்

அந்த நகரம்

ஓர் ஊர்

நட்சத்திரம்

சூரியன்

தேனீ

சந்திரன்

இரவு

இஸ்ராயீலின் மக்கள்

அளவற்ற அருளாளன்

முற்பகல்

அந்தக்குகை

அந்த நிகழ்ச்சி


ஈஸா நபியின் தாயாரின் பெயர்

இரும்பு

அத்தி

அரபு மொழியின் 16 மற்றும் 26வது எழுத்துக்கள்.

தர்க்கம் செய்தல்

கருவுற்ற சினை முட்டை

நபிமார்கள்

வெளியேற்றம்

மகத்துவம்

கடமையான ஒரு வணக்கம்

சோதித்து அறிதல்

தெளிவான சான்று

நம்பிக்கை கொண்டோர்

அணி வகுப்பு

நில அதிர்ச்சி

அந்த ஒளி

வெள்ளிக் கிழமையின் சிறப்புத் தொழுகை

வேகமாக ஓடும் குதிரைகள்

வேறுபடுத்திக் காட்டுவது

நயவஞ்சகர்கள்

திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி

கவிஞர்கள்

பெருநட்டம்

அதிகம் தேடுதல்

எறும்பு

விவாகரத்து

காலம்

நடந்த செய்திகள்

தடை செய்தல்

புறம் பேசுதல்

சிலந்தி

அதிகாரம்

யானை

ரோமப் பேரரசு

எழுதுகோல்


ஒரு நல்ல மனிதரின் பெயர்

அந்த உண்மை நிகழ்ச்சி

அற்பப் பொருள்

சிரம் பணிதல்

தகுதிகள்

தடாகம்

கூட்டுப் படையினர்

ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

மறுப்போர்

ஓர் ஊர்

மனிதனின் கண்களுக்குத் தென்படாத படைப்பு

உதவி

படைப்பவன்

போர்த்தியிருப்பவர்

அழிந்தது

அரபு மொழியின் 28வது மற்றும் 12வது எழுத்துக்கள்.

போர்த்தியிருப்பவர்

உளத்தூய்மை

அணி வகுப்போர்

இறைவன் முன்னால் நிற்கும் நாள்

காலைப் பொழுது

அரபு மொழியின் 14வது எழுத்து.

காலம்

மனிதர்கள்

 


free counters
மொழிபெயர்ப்பு : பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன் | © 2024 tamilquran.in. Developed By Jasssoft
You 're visitors No. 159459